Søk i våre sider:
Forsiden Kartlegging av sjøbunn.... - Kotekart Tjenester som tilbys.... ROV, ( miniubåt) Utstyr Om Vik Undervannsinspeksjon Kontakt Kunder 
 
Forsiden > Kartlegging av sjøbunn.... > - Kotekart

Kart med svært stor nøyaktighet:

En begynner med ett vanlig sjøkart, eller ikke noen data hvis dette f.eks er i ett ferskvann og  og kartlegging ikke har blitt gjort før.

Kartlegging av bunnen skjer med multistråle ekkolodd, posisjonen får en fra GPS, GPS signaler korrigeres for den feilen som er på normalt for ordinere GPS mottakere og en får en posisjon som er på centimeters nøyaktighet.  (RTK).

Kartet som genereres vil da bli riktig og en gjenstad på bunnen vil da forbli på samme sted uansett hvor mange ganger en går over den.

Hvis det er detaljer som kreves spesiell oppmerksomhet så vil dette området bli kartlagt ekstra nøye slik en får ett rett bilde av bunnen.

 Dybder referer til LAT og korrigeres til ønsket referanse nivå, samt korrigering for ”normal vannstand ” på stedet i det aktuelle tidspunktet.

 Kartet genereres og en kan velge de data som er ønskelig for kunden.

Kart før kartlegging med OLEX:  

1Sted_foer_karlegging.jpg

Kartlegging utført. Koter 1 meter mellom hver linje.

1Kvote karlegging_1.jpg

Kart i "relieff"  Sjøen er fjernet og vi ser detaljer på bunn.  ( steiner, ujevnheter etc)

1Bunnkart.jpgVik Undervannsinspeksjon Org nr. 989 634 607 v/Rolf Vik. Tlf 95779449 / 56169779, web: VIKU.no